SAYA adalah inisiatif advokasi tentang kesedaran isu kesihatan mental iaitu tekanan (stress) dan keresahan (anxiety) di kalangan orang muda Malaysia.

Objektif:

  • Memberi kesedaran pada orang ramai tentang isu tekanan (stress) dan kebimbangan (anxiety).
  • Meningkatkan kesihatan mental orang muda melalui pembentukan agen pembimbing.
  • Menjadi penyalur data (data provider) kepada orang ramai berkenaan isu ini.