Kami

Tentang Kami

VISI

Malaysia Menjadi Negara Rahmah

Gagasan MMNR ini sangat signifikan dan ia merupakan ciri-ciri negara yang kita impikan bersama pada masa akan datang dan usaha merealisasikannya perlu bermula daripada sekarang, bukan sahaja daripada pihak pemerintah, tetapi juga rakyat.

Kedua-dua pihak harus bergandingan dan bekerjasama dalam membentuk negara yang lebih sejahtera dan makmur dengan menggerakkan amal dakwah dengan pendekatan rahmatan lil alamin, memelihara hubungan baik dengan masyarakat muslim dan bukan muslim dan membangunkan tapak politik ummah yang kuat di dalam negara untuk kelangsungan demokrasi yang matang.

Rakyat Malaysia
,,
Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead

Misi

Misi - IKRAM Muda 1

Membangun anak muda rabbani, progresif dan inklusif

Misi - IKRAM Muda 2

Membangun platform aktivisme anak muda yang kreatif dan inovatif

Misi - IKRAM Muda 3

Membangun solusi yang berkesan demi kemaslahatan anak muda melalui permuafakatan